dissabte, 22 de setembre de 2012

22 de setembre i anellem el priemer mosquiter groc petit( Phylloscopus collybita) juntament a un mosquiter de passa( Phylloscopus Trochilus).

la vespraeta del 21 observe que el Tadorna ferruginea néncara està a l´EDAR de la Vila Jopisa, creuen que podria tractar-se d´un escape de Terra natura, pero no ès cert. Vorem l´anella que diu i així ho sabrem a ciència certa. Ja acudeix com un ànec més a que li donen pa el treballadors de les instalacions.
Per un altra banda el matí el tenim ocupat anellant al llit del riu Algar, poques i variades captures han estat presents fins a les 10h i trenta minuts del mati. mosquiter de passa, buscarla de canyar, mosquiter groc petit, un blauet i una xivitella( Acttitis hypoleucos).
També veem com realitzen migració uns tres xoriguers i un arpellot tot just per damunt nostra al voltant de les 8h i trenta minuts. Greogorio hui passa tot el mati fent tasques d´anellament primer i després d´observació i lectura amb la meua companyia que després de reatlitzar el cens de rapinyaires arribem a Calp per llegir alguna anella internacional dls flamencs. Comentar que al Morro toix divisem alguns ocells: com colit gris( Oenanthe oenanthe) solitari, tallerol de garriga, tallerol cap negret, cul blanc( Oenanthe leucura) , xoriguer( falco tinnunculo) i gran cquantitat de oronetes migrant, de vegades dificultades per el vent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada