dissabte, 16 de juliol de 2011

l´oroneta vulgar la més popular de les nostres aus

A les cases de camp, en estiu, no pot faltar l´imatge típica de les oronetes u orandelles al corral o prop del pati criant.Serà la benevolència de les persones que hi habiten que deixen pugen desenvolupar el seu cicle vital.

Hui per hui han notat una baixada del seu nombre de contingent, degut de la perdua de animals com: cabres, ovelles, vaques, gallines, ànecs a les cassetes de camp.

També la perdua de l´agricultura fa que siga un altre aspecte negatiu per a l´especie.Hiu avisat per Visent que viu a Sogai número 28 he pogut anellar 5 pollets que ja volien volar.Aquet és la segona cria que fan a sa casa, exemple impresionant per a tots.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada