diumenge, 10 de juny de 2012

Un matí entretengut primer el parpalló després la rosarda i per a finalitzar el falcó peregrí a la Vila

A dos llums i ja en Xixona escoltem en la llunyania la caullà( Galerida cristata), al xorlit ( Burhinus oedicnemus)i al colit ros( Oenanthe hispanica).Com si forem gats ens movem abans de trencar l´alba.Tenim instalades les xarxes davant del terraplé de sorra abans que sorteixquen els primers papallons( Riparia riparia).Uns tropessen i altres esquiven bé per dalt o per baix la malla.Tots plens de sorra amb excrements tractem de estacar els pals que aguanten les xarxes. Poques recuperacions i molts juvenils seria la tasca de hui.Acabem rapidament gracies a la inapreciable colaboració de Jose Alcaraz i Toni Mulet que una vegda més venen a colaborar amb mi. Abans de prendre un cafenet visitem el Xapitel( Riu Montnegre ) una partida d´Alacant que abans tenia un montó d´horta i al mercat central d´Alacant es venia tot. Només arribar baixem del cotxe i escoltem la rosarda i a més la veem dalt de una olivereta, també observem una blanca i un capçot que tracta dímitar el cant del alçarrabos. També veiem passar com una fletxa aun picot i allà dalt canta un roquer solitari amb les cries ja crescudetes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada