dijous, 10 de maig de 2012

la falcia ( Apus apus) cria al castell de Santa Barbara ( Alacant)

els primer dies d´ abril apareixen els primers exemplars pel cel i a penes se´ls sent.Ja a mitjants de mes podem vorer més exemplar volant pel costat de les seues colònies de cria.Una primera fase ès silenciosa i després aplega una altra de molts xillits i persecusions al aire, atacant-se dos i tres a la mateixa vegada.
Badalls i forats a tot arreu utilitza per realitzar el seu cicle vital de cria.La femmella incuba generalment 2 ous en un montonet redó fet amb saliva i pols aèrea per tal de que els ous resten estables i el mascle defensa la zona fent passades al que trata de molestar. Els pollets en baixades brusques de temperatura, queden sols dues i tres dies, tornat el adults a alimentar-los quan poden.Solen estar com a boles i de vegades no caben pel forat per a eixir i deuen guardar dos o tres dies per eixir del niu u forat. Son totalment insectívors i desenvolupen una tasca de insecticides naturals a totes les nostres ciutats, si de vegades veem un falciot a terra tindrem que impulsar-lo cap a mutn per tal de que emprenga el vol ja que les seues potes xicotetes no permeten despegar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada