diumenge, 13 de maig de 2012

oroneta de ribera o tambe anomenat parpalló( Riparia riparia)

Au estival que arriba finals de febrer i
començaments de març.Les seves colonies poden estar situades a canteres o graveres on el moviment de terra ès molt constat, poden canviar de colonia inclús dins del mateig cicle de cria be per molesties o per que hi ha un lloc millor.
Una defensa que tenen ès abandonar momentaneament la colonia quan hi ha algú per tornar en el moment que la presencia desapareig.Nosaltres els anellem per tal de controlar i fer un seguiment que si be pareig que ès una molestia, no ès tal ja que desde que estem fent el treball les colonies a la nostra terra han augmentat.També gracies al seguiment de la Conselleria i els seus agents que tenen les colonies restringides durant el periode de cria. Molt prop dels niu de oroneta de ribera veem i escoltem a la " grajilla" despres vola per damunt de nosaltres, també escoltem: enganyapastor, mussol, caullà el xorlit, cul blanc.Jose Alcaraz i Ana Abellanas hui han colaborat en el marcatge de 28 exemplar, molts d´ells ja anellats d´anys anteriors.De unes colònies a altres hi ha traspàs d´ejemplars, ja que ho hem comprovat pel anellament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada